• 3-7 Nisan 2019

  La Blanche Island, Bodrum

 • 35. ULUSAL KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ
  EEG-EMG KONGRESİ

  3-7 Nisan 2019

  La Blanche Island, Bodrum

 • 35. ULUSAL KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ
  EEG-EMG KONGRESİ

  3-7 Nisan 2019

  La Blanche Island, Bodrum

 • 35. ULUSAL KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ
  EEG-EMG KONGRESİ

  3-7 Nisan 2019

  La Blanche Island, Bodrum

DAVET

Sayın ve Değerli Meslektaşlarımız,

35. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG - EMG Kongresi 03 – 07 Nisan 2019 tarihleri arasında La Blanche Island Hotel & Bodrum – Muğla’da yapılacaktır. Kayıt ve katılım bilgileri ile bilimsel program kongre ve derneğimiz web sayfasında erişiminize açıktır.

35. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG - EMG Kongresine klinik nörofizyoloji alanında çalışan veya bu konuya ilgi duyan tüm meslektaşlarımızın katılması arzumuzdur.Saygılarımla,

Kongre Düzenleme Kurulu Adına
Prof. Dr. Burhanettin Uludağ
Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Başkanı

YÖNETİM KURULU

 • Onursal Başkan

  Prof. Dr. Cumhur Ertekin
 • Başkan

  Prof. Dr. Burhanettin Uludağ
 • 2. Başkan

  Prof. Dr. Barış Baklan
 • Sekreter

  Doç. Dr. Figen Tokuçoğlu
 • Sayman

  Prof. Dr. Fikret Bademkıran
 • Üyeler

  Prof. Dr. Mehmet Demirci
  Prof. Dr. Berrin Aktekin
  Prof. Dr. Cengiz Tataroğlu

BİLİMSEL KONU BAŞLIKLARI

 • EEG
 • EMG
 • UYARILMIŞ POTANSİYELLER
 • MYASTENİ GRAVİS
 • OTOİMMUN POLİNÖROPATİLER
 • EPİLEPSİ
 • UYKU BOZUKLUKLARI
 • İNTRAOPERATİF MONİTORİZASYON
 • EEG, EMG VE PSG KURSLARI
 • NÖROMODÜLASYON
 • NARKOLEPSİ
 • BİLİNÇ ELEKTROFİZYOLOJİ
 • İMMÜNMODULATOR TEDAVİLER
 • DİYABETİK VE OTONOM NÖROPATİLER
 • NÖROFİZYOLOJİDE GELECEK TEKNOLOJİLERDAVETLİ KONUŞMACILAR


Yapım Aşamasındadır...

GENEL BİLGİLER
KONGRE MERKEZİ
35. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEg-EMG Kongresi La Blanche Island Hotel, Bodrum, Muğla'da gerçekleştirilecektir.

KONGRE TARİHİ
3 - 7 Nisan 2019

KONGRE DİLİ
Kongrenin dili Türkçe'dir

KONGRE ANA ÇİZGİLERİ
Kayıt - Rezervasyon: 3 - 7 Nisan 2019
Bilimsel Program: 3 - 7 Nisan 2019

DAVET MEKTUBU
İstenmesi durumunda Symcon Turizm tarafından gönderilecektir. Davet mektubu, yolculuk, konaklama ve benzeri durumlara ilişkin herhangi bir ayrıcalık sağlamaz.

KREDİLENDİRME
Kongre, Türk Tabipler Birliği STE Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

KAYIT VE BİLGİ HİZMETLERİ
Kongre sırasında sertifikasını alamayan katılımcıların sertifikaları kongre günlerinde kayıt masalarından verilecektir. bsevim@symcon.com.tr ve info@norofizyoloji2019.org adreslerine yazılı başvuruları ile PDF formatında kongre sonrasında da gönderilebilecektir

KATILIM BELGELERİ
Kongre sırasında sertifikasını alamayan katılımcıların sertifikaları kongre günlerinde kayıt masalarından verilecektir.

YAKA KARTLARI
Katılımcı yaka kartının - güvenlik açısından - toplantılar süresince görünür biçimde takılması gereklidir.

KONGRE ÇANTALARI
Kayıt işlemlerini tamamlayan katılımcılarımıza kayıt masalarından verilecektir.BİLİMSEL PROGRAM


3 NİSAN ÇARŞAMBA

09:30
Kayıt
SAAT
A SALONU: EMG B SALONU: EEG/UYKU
13:00 – 14:00
Oturum Başkanı: Barış Baslo

Sinir İletim İlkeleri
Yaprak Seçil

İğne EMG’nin Temel İlkeleri
Barış Baslo
Oturum Başkanı: İbrahim Bora

EEG’nin Teknik Temelleri
İbrahim ÖZTURA

EEG’de Maturasyon
Özlem Çokar

Normal EEG
İbrahim BORA
14:00 – 15:00
Oturum Başkanı: Mustafa Ertaş

Üst Ekstremite Tuzak Nöropatileri
Mustafa Ertaş

Alt Ekstremite Tuzak Nöropatileri
Figen Tokuçoğlu
Oturum Başkanı: İbrahim Aydoğdu

Benign EEG Varyantları
İbrahim Aydoğdu

Uyku EEG’si
Barış Baklan

Çocukluk Çağı EEG Anormallikler
Veysi Demirbilek
15:00 – 15:15
KAHVE ARASI
15:15 – 16:15
Oturum Başkanı: Emre Öge

Brakial Pleksus Lezyonları
Emre Öge

Servikal Radikülopatiler
Nurten Uzun
Polisomnografi Skorlama Kriterleri - 2018 Kuralları

Oturum Başkanı: İbrahim Öztura

Uyanıklık ve Uyku Evreleri Skorlama Kriterleri
İbrahim Öztura

Solunum ve Kardiyak Olayların Skorlama Kriterleri
Utku Ogan Akyıldız

Uykuda Hareketlerin Skorlama Kriterleri
Kezban Arslan
16:15 - 17:15
Oturum Başkanı: Aysun Soysal

Lomber Pleksopatiler
Kayıhan Uluç

Lomber Radikülopatiler
Aysun Soysal
Oturum Başkanı: Hacer Bozdemir

Epileptiform Anormallikler
Hacer Bozdemir

Non epileptiform anormallikler
Zeki Gökçil

Özgün EEG patternleri
Füsun Ferda Erdoğan

4 NİSAN PERŞEMBE

SAAT
A SALONU: EMG B SALONU: EEG/UYKU
07:45 – 08:30
KURS

Oturum Başkanı: Reha Kuruoğlu

Motor Son Plak İncelemeleri
Mustafa Ertaş
KURS

Oturum Başkanı: Berrin Aktekin

İktal EEG ve İnvaziv Kayıtlama
İrsel TEZER

EEG Raporlama
Zeki Gökçil
08:45 – 09:45
Açılış

Oturum Başkanı: Burhanettin Uludağ

Lumbosakral Köklere Değişik Klinik Nörofizyolojik Yaklaşım
Cumhur Ertekin
09:45 – 10:30
Oturum Başkanları: Emre Öge, Reha Kuruoğlu

The Pathophsiology of Peripheral Nerve Nodoparanodopathies
Antonino Uncini
10:30 – 10:45
KAHVE ARASI
10:45 - 12:15
Epilepsi ve Bilinç

Oturum Başkanları: Naz Yeni, Erhan Bilir

Epilepside Bilince Yaklaşım
Çiğdem Özkara

Bilinç Bozukluğunun Ön Planda Olduğu Nöbetler
Leyla Baysal

Uyanıklık Bozukluğu Olan Hastada Nöbet Açısından EEG İpuçları
Ebru Altındağ
12:15 - 13:15
ÖĞLE YEMEĞİ
13:15 - 14:00
Oturum Başkanları: Emre Öge, Reha Kuruoğlu

The Electrodiagnosis of Guillain Barre Syndrome Subtypes: Where do we stand?
Antonino Uncini
14:00 - 14:15
KAHVE ARASI
14:15 - 15:15
Oturum Başkanları: Mustafa Ertaş, Barış Baslo

Motor Unit Number Estimation (MUNE) Methods and MUNIX
Sanjeev Nandedkar
15:15 - 15:30
KAHVE ARASI
15:30 - 17:00
EMG’de Zorluklar

Oturum Başkanı: Zeki Odabaşı

Edinsel Polinöropatilerde Tanısal Sorunlar
Reha Kuruoğlu

Radikülopatilerde Tanısal Sorunlar
Emre Öge

Herediter Nöropatilerde Tanısal Sorunlar
Zeki Odabaşı
Bilincin İki Ekstrem Ucu: İnsomni ve Hipersomni

Oturum Başkanı: Derya Karadeniz

İnsomni Patofizyolojisi ve İnsomni Modelleri
Utku Ogan Akyıldız

Hipersomni Patofizyolojisi
Murat Aksu

İnsomni Tedavisinde Son Gelişmeleri
Gülçin Benbir Şenel

Hipersomni Tedavisinde Son Gelişmeler
Derya Karadeniz
17:00 - 17:15
KAHVE ARASI
17:15 - 19:30
Sözel Bildiriler - EMG ve EP Sözel Bildiriler - UYKU ve EEG
19:30 – 20:30
AKŞAM YEMEĞİ
20:30 - 22:00
Tedavi Gecesi

İlaca Dirençli Epilepsi Olguları - İnteraktif Tartışma

Oturum Başkanları: Barış Baklan, Serap Saygı

Cerrahi Tedavi İçin Uygun
Ebru Apaydın Doğan

Cerrahi Tedavi için Uygun değil
Ebru Nur Vanlı Yavuz

Jeneralize Dirençli Olgu
İrem Fatma Uludağ

5 NİSAN CUMA

SAAT
A SALONU: EMG B SALONU: EEG/UYKU
07:45 – 08:45
KURS

Oturum Başkanı: İhsan Şengün

Polinöropati EMG Protokolü
İhsan Şengün

Nörojenik Torasik Çıkış Sendromu
Vildan Yayla
KURS

Video Örnekleriyle Uyku Hastalıkları

Oturum Başkanı: Kezban Aslan

Hipersomni Olguları
Aylin Bican

NREM ve REM Parasomni Olguları
İrsel Tezer

Uykuda Hareket Bozuklukları Olguları
Kezban Aslan
08:45 - 10:15
Motor Nöron Hastalıkları

Oturum Başkanı: Hilmi Uysal

Erişkinde Motor Nöron Hastalıklarına Yaklaşım ve Tedavi
Hilmi Uysal

Spinal Müsküler Atrofilerde Tanı ve Tedavi
Elif Kocasoy Orhan
Fokal ve Jeneralize Epilepsilerin Klinik ve Elektrografik olarak Kesişen Özellikleri

Oturum Başkanları: Serap Saygı, Canan Aykut Bingöl

Jeneralize Epilepsilerde Fokal Bulgular
Kadriye Ağan

Fokal Epilepsilerde Jeneralize Bulgular
Serap Saygı

Fokal ve Jeneralize Epilepsilerin Kesişen Özellikleri
Canan Aykut Bingöl
10:15 – 10:30
KAHVE ARASI
10:30 - 12:00
EMG’de Geç Gelenler

Oturum Başkanları: Meral Kızıltan, Cengiz Tataroğlu

H refleksi ve F Yanıtı
Kemal Türker

“Long Loop” Refleksler
Cengiz Tataroğlu

Kranial Refleksler
Meral Kızıltan
Basitten Karmaşığa Uykuda Hareket ve Davranış

Oturum Başkanı: Murat Aksu

NREM Parasomnilerinde Son Gelişmeler
Barış Baklan

Rüyadan Kabusa REM Uykusu Patolojileri
Sevda İsmailoğulları

Uykuda Hareket Bozukluklarının Klinik ve Polisomnografik Özellikleri
Murat Aksu

Parasomni ve Uykuda Hareket Bozukluklarının Güncel Tedavileri
Deniz Tuncel
12:00 - 13:15
ÖĞLE YEMEĞİ
13:15 - 14:45
Pediatrik EMG

Oturum Başkanları: Barış Baslo, Elif Kocasoy Orhan

Doğumsal Brakial Pleksopatiler
Nurten Uzun

Konjenital Miyastenik Sendromlar
Barış Baslo

Pediatrik Polinöropatiler
Elif Kocasoy Orhan
Nöbet EEG’sinde Tuzaklar

Oturum Başkanları: Naz Yeni, Kezban Aslan

Yüzeyel EEG’nin Bilgi Vermediği Durumlar
İrem Yıldırım

Nöbeti Taklit Eden EEG bulguları
Naz Yeni

Nöbeti Düşündüren EEG Dışındaki Kayıtların (EKG/PSG) Katkıları
Kezban Aslan
14:45 - 15:00
KAHVE ARASI
15:00 - 16:30
Uyarılmış Potansiyeller

Oturum Başkanı: Suat Topaktaş, Meral Kızıltan

Transkraniyal Manyetik Uyarım
Çağrı Temuçin

Görsel Uyarılmış Potansiyeller
Suat Topaktaş

Somatosensoriyel Uyarılmış Potansiyeller
Kubilay Varlı

Vestibülooküler ve Vestibüloservikal Refleksler
Meral Kızıltan
Miyoklonus: Elektro-Klinik Yaklaşım

Oturum Başkanı: Zafer Çolakoğlu

Miyoklonus Elektrofizyolojik Tanısı
Mehmet Demirci

Miyoklonus Ayırıcı Tanısında Epilepsiler
İbrahim Aydoğdu

Miyoklonus Ayırıcı Tanısında Hareket Bozuklukları
Zafer Çolakoğlu

Miyoklonus Ayırıcı Tanısında Uyku Hastalıkları
Derya Karadeniz
16:30 - 16:45
KAHVE ARASI
16:45 - 18:30
Sözel Bildiriler - EMG Sözel Bildiriler – EEG ve PSG
19:00 – 20:30
AKŞAM YEMEĞİ
20:30 - 22:00
Tedavi Gecesi

Moderatör: Reha Kuruoğlu

Tartışmacılar: Zeki Odabaşı, Kayıhan Uluç

İmmünnöropatilerde IVIG ve Diğer İmmümmodülator Tedaviler

6 NİSAN CUMARTESİ

SAAT
A SALONU: EMG B SALONU: EEG/UYKU
07:45 – 08:30
KURS

Oturum Başkanı: Münevver Gökyiğit

Fasiyal EMG
Özden Şener

Yutma ve Ses Bozukluklarında EMG
Münevver Gökyiğit
Status Epileptikus EEG

Oturum Başkanı: Neşe Dericioğlu

Non-Konvülzif Status Epileptikus Tanı ve Tedavi İzleminde EEG
Ebru Altındağ

Yoğun Bakım Sürekli EEG Kaydının Klinik Katkıları
Neşe Dericioğlu
08:45 - 10:15
Otonom Sinir Sistemi

Oturum Başkanı: Münevver Gökyiğit

EMG Laboratuvarında Otonom Sinir Sistemi Değerlendirme
Münevver Gökyiğit

Otonomik Sistem Tutulum Değerlendirmesinde Hastabaşı Değerlendirme Yöntemleri
Burhanettin Uludağ

Ürogenital Sistem EMG’si
Fikret Bademkıran
İntaroperatif Monitorizasyon Çalıştayı

Oturum Başkanları: Kubilay Varlı, Berrin Aktekin

İntraoperatif Nöromonitörizasyonun Genel Prensipleri
Kubilay Varlı

Supratentoriyel ve İnfratentoriyel Cerrahilerde Nöromonitörizasyon
Berrin Aktekin

Spinal Nöromonitorizasyonda Genel Prensipler
Pınar Yalınay Dikmen
10:15 – 10:30
KAHVE ARASI
10:30 - 12:00
Diyabetik Nöropati

Oturum Başkanları: İhsan Şengün, Burhanettin Uludağ

Diyabetik Nöropatide Patogenez ve Klinik
İhsan Şengün

Diyabetik Periferik ve Otonom Nöropatilerde EMG
Özden Şener

Diyabetik Nöropatide Tedavi Yaklaşımları
Cengiz Tataroğlu
Video - EEG Monitorizasyonu: Olgularla Tanı ve Ayırıcı Tanı

Oturum Başkanı: İrem Çarpraz

Epilepsi Tanısında
İrem Yıldırım

Psikojenik Non-epileptik Nöbetlerin Tanısında
Candan Gürses

Paroksismal Non-Epileptik Atakların Ayırıcı Tanısında
Neşe Dericioğlu
12:00 - 13:15
ÖĞLE YEMEĞİ
13:15 - 14:45
Eksitabilite

Oturum Başkanları: Hilmi Uysal, Bülent Cengiz

Kortikal Eksitabilite Değerlendirmeleri
Bülent Cengiz

Spinal Düzeyde Eksitabilite Değerlendirmeleri
Kemal Türker

Periferik Sinirde Eksitabilite Değerlendirmesi
Hilmi Uysal
Nörolojik Hastalıklarda Belirteç ve Prognostik Faktör Olarak Uyku

Oturum Başkanı: İbrahim Öztura

Parkinson Hastalığı ve Uyku Bozuklukları İlişkisi
Sevda İsmailoğulları

İnme ve Uyku Bozuklukları İlişkisi
Gülçin Benbir Şenel

Nöromuskuler Hastalıklar ve Uyku Bozuklukları İlişkisi
İbrahim Öztura

Başağrısı ve Uyku Bozuklukları İlişkisi
Deniz Tuncel
14:45 - 15:00
KAHVE ARASI
15:00 - 16:00
Sözel Bildiriler – EMG Sözel Bildiriler – EEG ve PSG
16:00 - 17:30
POSTER BILDIRILER / TARTISMA
17:30 - 18:30
GENEL KURUL

7 NİSAN PAZAR

SAAT
A SALONU: EMG B SALONU: EEG/UYKU
07:45 – 08:45
KURS

Kılavuz Eşliğinde Botulinum Toksin Uygulamaları

Oturum Başkanı: Zafer Çolakoğlu

Distonide Uygulamalar
Mehmet Demirci

Spastisitede Uygulamalar
Zafer Çolakoğlu
KURS

Çocukluk Çağı Epilepsilerinde EEG

Oturum Başkanı: Veysi Demirbilek

Epileptik Ensefalopatilerde EEG ve Klinik Korelasyon
Veysi Demirbilek

CSWS-ESES spektrum bozukluklarında EEG ve Klinik Korelasyon
Özlem Çokar
09:00 - 10:30
Nöromodülasyonda Elektrofizyolojik Yöntemler

Oturum Başkanları: Burhanettin Uludağ, Çağrı Temuçin

rTMS’nin Nörolojik Hastalıklarda Kullanımı
Çağrı Temuçin

tDCS’in Klinik Uygulamaları
Bülent Cengiz

Periferik Sinir Uyarımları ile Nöromodülasyon
Ayşegül Gündüz
EEG, ve Epilepsi Tedavisinde Değeri

Oturum Başkanları: Naz Yeni, Nerses Bebek

EEG tedavi edilmeli mi? - Çocuklarda
Prof. Dr Özlem Çokar

EEG tedavi edilmeli mi? - Erişkinlerde
Nerses Bebek

Epilepsilerde İlaç Başlama ve Sonlandırma Kararında EEG’nin Yeri
İbrahim Bora
10:30 – 10:45
KAHVE ARASI
10:45 - 12:15
Nörofizyolojide Gelecek Teknolojiler

Oturum Başkanları: Zafer Çolakoğlu, Mehmet Demirci

Parkinson Hastalarının Uzaktan İzlemi
Yağmur Selin Gümüş

Nörofizyolojik Giyilebilir Teknolojiler
Zafer Çolakoğlu

Beyin - Bilgisayar Arayüzü
Mehmet Demirci
Vaka Örnekleriyle Uykuda Hareket Analizi

Oturum Başkanı: Gülçin Benbir Şenel

Periyodik Hareket, Bruksizm
İrsel Tezel

Ritmik Hareket, Atonisiz REM Uykusu
Gülçin Benbir Şenel

Normal Varyantlar
Aylin Bican

BİLDİRİLER

SÖZLÜ VE POSTER BİLDİRİLER KONU BAŞLIKLARI

 1. EMG
 2. EEG
 3. Polisomnografi
 4. İntraoperatif monitörizasyon
 5. Uyarılmış potansiyeller
 6. TMS ve tDCSBildiri Gönderim Son Tarihi: 1 MART 2019


SÖZLÜ VE/VEYA POSTER BİLDİRİ GÖNDERİM KOŞULLARI

 • Bildirilerin on-line sistem üzerinden sisteme girilmesi tek geçerli gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
 • Son bildiri gönderme tarihi 1 Mart 2019'dur. Elektronik sistem ilan edilen tarihte kapatılacaktır.

BİLDİRİ ÖZETİ GENEL KURALLARI

 • Bildiriler Derneğimizin yayın organı, Neurological Sciences and Neurophysiology dergisinde (SCI-Exp) yayınlanacağı için Türkçe ve İngilizce olarak gönderilmesi zorunludur.
 • Yazar(lar)’ın Adı-Soyadı ve kurumları eksiksiz ve ünvan belirtilmeksizin yazılmalıdır. Bildirinin başlığında kısaltma kullanılmamalıdır.
 • Bildiri metni içinde ve başlığında kurum adı veya yazar adı (örneğin ….. hastanesi –merkezi deneyimi veya ……. merkezine-hastanesine başvuran, … ‘de … hastada yapılan çalışmada vb) belirtilmemelidir.
 • Bildirinin türü, sunum şekli (sözel bildiri, poster, fark etmez) ve yapacak kişinin işaretlenmesi zorunludur.
 • Bildirinin sunuş biçimi (sözel bildiri veya poster sunumu) konusundaki son karar yazarların talepleri de göz önüne alınarak bilimsel komiteye aittir.
 • Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan başlık ve yazar adı hariç 350 kelime ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 350 kelimeden daha fazla yazı yazılmasına izin vermeyecektir.
 • Bildiri özeti yazımında bölümler orijinal çalışma ve araştırma ise; Giriş ve Amaç, Gereçler ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç (4 bölüm), olgu (vaka) bildirimi ise; Giriş, Olgu(lar), Tartışma ve Sonuç (üç bölüm) şeklinde düzenlenmelidir.
 • Bildiri özetine en fazla 2 resim/tablo eklenecektir (2 resim veya 2 tablo veya 1 resim+1 tablo). Eklenecek resim veya tabloların 1MB’dan düşük olması gerekmektedir.
 • Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCI gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
 • İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar ile ilgili olarak bildirilerin etik kurul onayları ve ülkemiz kanunlarına uygun olması koşulu aranacaktır.
 • Kabul edilen bildiriler hiçbir düzeltme ve değişiklik yapılmadan yayınlanacaktır. Sorumluluk yazarlarına ait olacaktır.
 • Bildiriler ile ilgili tüm yazışmalar e-posta ile yapılacağından, on-line bildiri sistemine kayıt esnasında sürekli kullandığınız bir e-posta adresini belirtiniz.
 • Bildirilerin kabul edilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydının olması gerekmektedir.
 • Bildiri özetleri son gönderme tarihi 1 Mart 2019'dur. Bu tarihten sonra gelen bildiriler kabul edilmeyecektir.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

 • Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

KONGRE DESTEĞİ BAŞVURUSU

Aşağıdaki kritereler uygun çalışması olan,35 yaş ve altı 20 katılımcıya yol hariç, konaklama ve katılım ücreti desteği verilecektir. Bu desteğe aday olup olunmadığı başvuru sırasında işaretlenmelidir. Daha sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurunun 20 üzerinde olması durumunda aşağıdaki kriterler dikkate alınarak Ödül Değerlendirme Kurulu uygun 20 adayı seçecektir.

Kriterler:
a) Başvuran aday, 35 yaş altında, bildiride ilk isim olmalı ve çalışmayı kendisi sunmalıdır.
b) Araştırma Klinik Nörofizyoloji alanında olmalıdır.
c) Yalnızca sözel bildiriler değerlendirmeye alınacaktır.
d) Araştırma niteliğindeki prospektif çalışmalar öncelik nedenidir.
a. Çok özellikli vaka serileri istisnai olarak bu kategoriye alınabilir
e) Başvuran adayın, asistan, uzman düzeyinde olması öncelik nedenidir.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd.
Tel : +90 (216) 410 44 14
E-posta : support@abstractModule.com
Online sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.

GERİ BİLDİRİM

Gönderilen bildiri özetleri online sistem aracılığıyla değerlendirilecek ve bildiri değerlendirme sonucunuzu içeren e-posta sistemde tanımlanan adrese 1 Mart 2019 tarihinden itibaren gönderilecektir. Bildirilerle ilgili tüm değerlendirme süreci kullanıcıya ait e-posta ve şifre ile sistem üzerinden takip edebilecektir.

KAYIT & KONAKLAMA

KAYIT BİLGİLERİ

La Blanche Island OTEL + KAYIT + TRANSFER PAKET ÜCRETLERİ
La Blanche Island Otel Tek Kişilik Oda İki Kişilik Odada Kişibaşı
DERNEK ÜYESİ UZMAN 3.600 TL 3.450 TL
ÜYE OLMAYAN UZMAN 4.500 TL 4.350 TL
DERNEK ÜYESİ ASİSTAN 3.300 TL 3.150 TL
ÜYE OLMAYAN ASİSTAN 4.200 TL 4.050 TL

Yukarıdaki fiyatlara KDV eklenecektir.

  KONAKLAMA ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER

 • Otele giriş 3 Nisan 2019 saat 14:00 olup, ayrılış 7 Nisan 2019 saat 12:00’dir
 • Konaklama 4 gece her şey dahil bazında olup daha az süreli gecelemelerde paket fiyat aynen uygulanacaktır.

  KAYIT ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER

 • Kongre yaka kartı ve cep program kitapçığı
 • Bilimsel programa katılım
 • Katılım sertifikası
 • Kongre çantası
 • Uydu sempozyumlarına katılım
 • Firmaların düzenlediği sergi ve stand alanlarını izleme ve aktivitelere katılım

Otel Dışında kalan katılımcı için kayıt ücreti:

KAYIT
UZMAN 1.750 TL
ASİSTAN 1.500 TL

Yukarıdaki fiyatlara KDV eklenecektir.

DIŞ KATILIM ÜCRETİ 400 TL + KDV/GÜNLÜK

Kongre bilimsel aktiviteleri süresince kongre otelinde konaklamayan katlımcıların ve firma temsilcilerinin, La Blanche Island Otel’in “her şey dahil” konseptinde çalışması sebebiyle, kayıt ücretine ilave olarak otel tarafından talep edilen dış katılımcı farkı ücret alınması gerekmektedir. Dış katılımcı farkı; kongre süresince dış katılımcıların bilimsel program aralarındaki kahve ikramlarını, öğle yemeklerini ve otelin her şey dahil konseptindeki imkanlarını kapsar. Sabah ve akşam yemeği dahil olmayıp saat 18.00’e kadar geçerlidir.

İptal Şartları
 • Tüm rezervasyon iptalleri için Symcon Turizm’e yazılı olarak başvuru yapılması gerekmektedir.
 • 21 Aralık 2018 tarihine kadar yapılan iptallerde alınan ödemenin %50'si iade edilecektir.
 • 21 Aralık 2018 tarihinden sonra yapılan iptallerde alınan ödemenin iadesi yapılmaz.
 • İsim Değişiklikleri 25 Mart 2019 Tarihine kadar kabul edilecektir.

FİRMA ÖNEMLİ NOT

 • Yapılacak olan ödemelerde dekont açıklamasına kongre kodu olan KON: 497 ibaresinin ödemelerinizin takibi açısından yazılması zorunludur.
 • Ödeme dekontu ile firma fatura bilgilerinizi (kongre bitiminde tarafınıza gönderilecek olan fatura için) aşağıda belirtilen faks veya e-mail adreslerine gönderilmesi ve teyit alınması gerekmektedir.

KATILIMCILARA ÖNEMLİ NOT

 • Yapılacak olan ödemelerde dekont açıklamasına kongre kodu olan KON: 497 ibaresinin ödemelerinizin takibi açısından yazılması zorunludur.
 • Ödeme dekontu ile mutlaka ad-soyad, TC kimlik numarası ve iletişim bilgilerinin (kongre bitiminde tarafınıza gönderilecek olan fatura için) aşağıda belirtilen faks veya e-mail adreslerine gönderilmesi ve teyit alınması gerekmektedir.


HESAP NUMARALARI

BANKA ADI TÜRKİYE İŞ BANKASI
HESAP ADI Simkon Turizm Ins. ve Tic. Ltd. Şti.
BANKA İŞ BANKASI MOZAİK ÇARŞI ŞB
HESAP NO 0114723
IBAN NO TR88 0006 4000 0011 2030 1147 23

Ünvan : Simkon Turizm Ins. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres : Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi No:22/3 Ataşehir / İstanbul
Vergi Dairesi : Kozyatağı
Vergi No : 7690066779

Kongre tarihinden sonra kalan bakiyeler ve geciktirilen tüm ödemeler için aylık %10 faiz uygulanacaktır.

ORGANİZASYON SEKRETARYASI

   Simkon Turizm İnş ve Tic. Ltd.Şti.
   Atatürk Mah. Girne Cad. Şengül Sk.
        Keskin İş Merkezi No:23 Ataşehir - 34758 İSTANBUL
   0 216 580 90 00 pbx
  0 216 580 90 90
   bsevim@symcon.com.tr & info@norofizyoloji2019.org